Τέχνες

Το σύνολο της ανθρώπινης δημιουργίας με βάση την πνευματική κατανόηση, επεξεργασία και ανάπλαση, κοινών εμπειριών της καθημερινής ζωής σε σχέση με το κοινωνικό, πολιτισμικό, ιστορικό και γεωγραφικό πλαίσιο στο οποίο διέπονται, ονομάζεται τέχνη. Η διαδικασία, η οργάνωση, η έμπνευση με σκοπό την προσπάθεια αποτύπωσης των αισθήσεων αλλά και των συναισθημάτων, αποτελούν βασικό στοιχείο έκφρασης της Τέχνης.

Κάλεσμα για «το τρίτο κουδούνι»

Εθελοντική Ομάδα: 

Στη Θεατρική ομάδα του ΤΕΙ Αθήνας «το τρίτο κουδούνι», μπορούν να πάρουν μέρος φοιτητές του Ιδρυματός μας, εργαζόμενοι στο ΤΕΙ της Αθήνας, καθώς και φοιτητές άλλων Ιδρυμάτων που μένουν κοντά στο ΤΕΙ Αθήνας.

Κάθε Νοέμβριο δεχόμαστε νέα μέλη, αλλά και όλο το χρόνο μπορεί κάποιος να έρθει στην Ομάδα.

Πληροφορίες στο Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων (οδός Μήλου αρ 1, 1ος όροφος) στον Σπηλιόπουλο Παναγιώτη, τηλ 2105385127-853.

Ημερομηνίες και ώρες: 

Κυριακή, 1. Νοέμβριος 2015 - 9:00 με Πέμπτη, 31. Δεκέμβριος 2015 - 14:00
Subscribe to RSS - Τέχνες