ΚΕΛ/ΛΑΚ/ΑΥ@ΤΕΙΑ – Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού, Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα, Ανοιχτού Υλικού του ΤΕΙ Αθήνας

Η  ΚΕΛ/ΛΑΚ/ΑΥ@ΤΕΙΑ (Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού, Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα, Ανοιχτού Υλικού του ΤΕΙ Αθήνας) δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας για τη συνέχιση της διάδοσης των Ανοιχτών Τεχνολογιών.

Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας υλοποίησε με επιτυχία το Έργο της σε 6 Κύκλους Εκπαίδευσης, 3 Θερινά Σχολεία Ανάπτυξης Κώδικα και 3 ημερίδες διάχυσης των αποτελεσμάτων τους. Από τους 181 συμμετέχοντες, οι 156 (86%) ολοκλήρωσαν τη συνεισφορά τους. Τα αποτελέσματα των παραπάνω Δράσεων και ο παραγόμενος κώδικας των συνεισφορών έχουν διατεθεί στην ευρύτερη κοινότητα του Ανοιχτού Λογισμικού, και είναι διαθέσιμα στην Πύλη των Μονάδων Αριστείας, στο github, στο κανάλι της Μονάδας στο youtube & στο diyiot.eu.

Με την ολοκλήρωση του Έργου της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας, η ΚΕΛ/ΛΑΚ/ΑΥ@ΤΕΙΑ αξιοποιώντας την εμπειρία, τη γνώση και το ... μεράκι που αποκτήθηκαν στα πλαίσια των Δράσεων της Μονάδας, στοχεύει στη συνέχιση των στόχων της Μονάδας με Δράσεις όπως:

  • η περεταίρω εξέλιξη των Έργων Συνεισφοράς που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας

  • η διενέργεια νέων Δράσεων Ενίσχυσης και Διάχυσης του Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα & Ανοιχτού Υλικού

  • η ενίσχυση της Κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ

Ο πυρήνας της ΚΕΛ/ΛΑΚ/ΑΥ@ΤΕΙΑ αποτελείται από συμμετέχοντες της κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας, από συμμετέχοντες των Δράσεων της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας οι οποίοι "κόλλησαν το ... σαράκι" της ανοιχτότητας.

Η ΚΕΛ/ΛΑΚ/ΑΥ@ΤΕΙΑ επιδιώκει να συμπεριλάβει κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να συνεισφέρει στην ιδέα και την πράξη του Ανοιχτού Λογισμικού και Ανοιχτού Υλικού, με νέες ιδέες και κέφι. 

Καλούμε όλα τα μέλη της κοινότητας του ΤΕΙ Αθήνας, όλα τα μέλη της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο να στελεχώσουμε και να ενισχύσουμε την Κοινότητά μας και τις Ανοιχτές Τεχνολογίες.
 

Τηλέφωνο: 

+30-2105385784