Προώθηση Εξωστρεφών Δράσεων του ΤΕΙ Αθήνας

Το έργο «Εξωστρεφείς Δράσεις Παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Αθήνας» αφορά στην υλοποίηση και παροχή ενός συνόλου εξωστρεφών ψηφιακών υπηρεσιών που απευθύνονται τόσο στους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας, όσο και στους πολίτες και τους τοπικούς φορείς του Καλλικρατικού Δήμου Αιγάλεω.

Τo ΤΕΙ Αθήνας αποτελεί σήμερα βασικό παράγοντα ανάπτυξης, με πολύτιμη συνεισφορά στην οικονομική και πολιτισμική δραστηριότητα της τοπικής κοινωνίας. Με βάση την ακαδημαϊκή και ερευνητική του δραστηριότητα, την επάρκεια υπολογιστικών πόρων και την τεχνογνωσία του σε θέματα ΤΠΕ, το ΤΕΙ Αθήνας έχει τη δυνατότητα, μέσω εξωστρεφών δράσεων παροχής ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες και τους τοπικούς φορείς του Καλλικρατικού Δήμου Αιγάλεω, να συμβάλλει αποφασιστικά στην κάλυψη του ψηφιακού χάσματος σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, προσφέροντας παράλληλα νέες, προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες στους σπουδαστές και τα υπόλοιπα μέλη του Ιδρύματος.

Οι εξωστρεφείς δράσεις παροχής ψηφιακών υπηρεσιών

 • υλοποιήθηκαν με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»,
 • αναπτύχθηκαν με χρήση Ελεύθερου Λογισμικού και ο πηγαίος κώδικάς τους διατίθεται ελεύθερα με άδεια χρήσης EUPL,
 • η λειτουργία τους πραγματοποιείται στο περιβάλλον εικονικών υπολογιστικών μηχανών του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων του ΤΕΙΑ,
 • θα αποτελέσουν βασικό παράγοντα στην επέκταση των προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών του Ιδρύματος προς τους σπουδαστές του αλλά και προς τους τοπικούς φορείς.

Πληροφορίες για κάθε μία από τις παρακάτω υπηρεσίες θα βρείτε στον ιστότοπό της:

 • roommates.teiath.gr

  Υπηρεσία Εύρεσης Κατοικίας ή και Συγκατοίκου

 • carpooling.teiath.gr

  Υπηρεσία Αναζήτησης Συνεπιβατών

 • offers.teiath.gr

  Υπηρεσία δικτύωσης της φοιτητικής κοινότητας με τις τοπικές επιχειρήσεις

 • swaps.teiath.gr

  Υπηρεσία διάθεσης και ανταλλαγής αγαθών

 • openactions.teiath.gr

  Υπηρεσία Υποστήριξης Δράσεων Εθελοντισμού

 • educult.teiath.gr

  Υπηρεσία ενημέρωσης για εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις

 

Η παρούσα εθελοντική ομάδα υλοποιεί δράσεις με στόχο την προώθηση των υπηρεσιών και συμβάλλει αποφασιστικά στην κάλυψη του ψηφιακού χάσματος τόσο στην κοινότητα του ΤΕΙ Αθήνας όσο και σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας.

Τηλέφωνο: 

+30-2105385784