Κάλεσμα για «το τρίτο κουδούνι»

Εθελοντική Ομάδα: 

Στη Θεατρική ομάδα του ΤΕΙ Αθήνας «το τρίτο κουδούνι», μπορούν να πάρουν μέρος φοιτητές του Ιδρυματός μας, εργαζόμενοι στο ΤΕΙ της Αθήνας, καθώς και φοιτητές άλλων Ιδρυμάτων που μένουν κοντά στο ΤΕΙ Αθήνας.

Κάθε Νοέμβριο δεχόμαστε νέα μέλη, αλλά και όλο το χρόνο μπορεί κάποιος να έρθει στην Ομάδα.

Πληροφορίες στο Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων (οδός Μήλου αρ 1, 1ος όροφος) στον Σπηλιόπουλο Παναγιώτη, τηλ 2105385127-853.

Κατηγορία: 

Ημερομηνίες και ώρες: 

Κυριακή, 1. Νοέμβριος 2015 - 9:00 με Πέμπτη, 31. Δεκέμβριος 2015 - 14:00

Διεύθυνση τέλεσης: 

Μήλου 1, 1ος όροφος
ΤΚ 12243
  • Δήμος Αιγάλεω
    Νομός Αττικής-Δυτικού Τομέα Αθηνών