Ενημέρωση για ευκαιρίες σπουδών και εργασίας στην Ε.Ε.

Εθελοντική Ομάδα: 

Στόχος του συνεδρίου ήταν η ενημέρωση των παιδιών καθώς και των καθηγητών, σχετικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα ERASMUS και COMENIUS, τα προγράμματα κατάρτισης, τις Υποτροφίες Robert Schuman, το σύστημα EURES κλπ. Τα προγράμματα αυτά διευκολύνουν τους φοιτητές και τους μαθητές να κινηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να φοιτήσουν σε αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών έτσι ώστε να διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες και  γενικά να αποκτήσουν την αίσθηση του ευρωπαίου πολίτη.

Κατηγορία: 

Λέξεις-κλειδιά: 

Ημερομηνίες και ώρες: 

Τετάρτη, 22. Φεβρουάριος 2012 - 18:30 με 20:30
  • Δήμος Αιγάλεω
    Νομός Αττικής-Δυτικού Τομέα Αθηνών