Ομάδα αιμοδοσίας ΤΕΙ Αθήνας

Οργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας στο ΤΕΙ Αθήνας

Τηλέφωνο: 

+30-2105385122