Κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Αιγάλεω

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Τηλ. 213-2044800-2 Δημαρχείο
Τηλ. 210-5315507 Κοινωνική Υπηρεσία

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Υπηρεσίας

ΣΙΓΑΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Τηλέφωνο: 

+30-210531550