Ε.ΟΜ.Α.Κ. - ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Δράσης εθελοντικής ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών

Τηλέφωνο: 

+30-2105385795