ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ BLS - AED ΣΤΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Εθελοντική Ομάδα: 

Σεμινάριο BLS - AED.

 

Το σεμινάριο στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και τη χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή (CPR-AED)* οργανώνεται σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council, ERC).

 

Κατηγορία: 

Ημερομηνίες και ώρες: 

Πέμπτη, 11. Φεβρουάριος 2010 - 12:00 με Παρασκευή, 11. Φεβρουάριος 2011 - 15:00

Διεύθυνση τέλεσης: 

Αγ. Σπυρίδωνος
ΤΚ 12243
  • Δήμος Αιγάλεω
    Νομός Αττικής-Δυτικού Τομέα Αθηνών