Ανάπτυξη Συστημάτων με ΕΛ/ΛΑΚ

Ομάδα ενασχόλησης με Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα και ανάπτυξης συστημάτων με την χρήση ΕΛ/ΛΑΚ εργαλείων.

Τηλέφωνο: 

+30-6900122111